#04 

Ontwerpateliers


Design Lab Agroforestry organiseert ontwerpateliers, waar in een creatieve, multidisciplinaire setting samen met lokale initiatiefnemers wordt gewerkt aan concrete inrichtingsplannen of businesscases.

Samen bestrijken de ontwerpateliers alle Nederlandse landschappen en alle verschillende agroforestrysystemen: voedselbossen, begraasde bossen, boomweiden of boomgaarden, rijenteelt, windhagen in combinatie met kleinschalige weide- of akkerbouw, of combinaties daarvan in geïntegreerde gemengde bedrijven.
De ontwerpateliers leveren de initiatiefnemers een gedegen advies op voor de verdere aanpak van hun project. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor een praktische ontwerphandleiding en een inspirerend voorbeeldenboek over agroforestry in het algemeen.


︎ Kromme Rijncorridor bij Utrecht

︎ Kippenuitloop en koolstofvastlegging

︎Oosterwold, Almere

︎ Polderlandschap West-Brabant