Kippenuitloop en koolstofvastlegging


Op diverse biologische pluimveebedrijven in verschillende landschapstypen wordt onderzocht hoe agroforestry kan bijdragen aan koolstofvastlegging, het sluiten van kringlopen en het versterken van het landschap. En hoe dit het imago en het verdienmodel van die bedrijven kan ondersteunen. Initiatiefnemer is biologische groothandel Udea.