Polderlandschap West-Brabant


Samen met de ZLTO en betrokken agrariërs onderzoeken we hoe agroforestry toegepast kan worden op gangbare landbouwbedrijven in het open polderlandschap van West-Brabant.