Kromme Rijncorridor bij Utrecht


Onderzocht is hoe agroforestry ingepast kan worden in het historisch en ecologisch waardevolle landgoederenlandschap langs de Kromme Rijn bij Utrecht. Initiatiefnemer was een lokale werkgroep van betrokken burgers. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudenten van de WUR.