#01

Voedsellandschappen van de toekomst


Design Lab Agroforestry ondersteunt bedrijven en organisaties die aan de slag willen met agroforestry. Agroforestry vatten we daarbij breed op: een bedrijfsvoering waarin bomen en struiken zijn gecombineerd met akker- en tuinbouw en/of veeteelt, op een duurzame en renderende wijze. Er is in Nederland nog weinig ervaring met deze vorm van landbouw en het ruimtelijk beleid is er nog niet op toegesneden. Design Lab Agroforestry wil daar verandering in brengen.

Wij zijn van mening dat agroforestry zowel voor de landbouw als voor het landschap veel kansen biedt en wij helpen initiatiefnemers met het maken van integrale en haalbare plannen. Uiteindelijk willen we de bedrijfsmatige toepassing van agroforestry in heel Nederland versnellen.

Design Lab Agroforestry 2022 – in het Kromme Rijngebied:


Video: Pim Buis, Koen van den End, Max van Gaalen, Tine Lambert (WUR, 2022)