#03 

Wat is agroforestry?


Simpel gezegd is agroforestry de combinatie van landbouw en bosbouw. Meerjarige houtige gewassen zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Verschillende vormen zijn mogelijk:

  • Voederbomen en voedselwallen op (melk)veebedrijven;
  • Strokenteelt met meerjarige gewassen in de akker- en tuinbouw;
  • Begrazing van boomgaarden of natuurbossen;
  • Voedselbossen met rijenteelt of los plantverband.

Ook allerlei mengvormen en combinaties zijn denkbaar. Binnen Design Lab Agroforestry kijken we steeds naar de inpassing in het bedrijf en in het landschap. In kleinschalige zandgebieden zal agroforestry een andere invulling krijgen dan in open zeekleipolders of natte veengebieden, maar een goed ontwerp en een sluitende businesscase zijn altijd nodig.