#02 


Waarom een Design Lab?Wij zien een toenemende interesse voor agroforestry bij boeren, burgers en beleidsmakers. Agroforestry lijkt een positief effect te kunnen hebben op bodem, waterbeheer, natuur, klimaat en landschap. Toch zijn er nog veel onzekerheden en belemmeringen, zowel qua kosten en opbrengsten als qua financiering en regelgeving. Deze onzekerheden en belemmeringen staan een bedrijfsmatige toepassing van agroforestry in de weg. Er is grote behoefte aan praktische inrichtings- en exploitatiemodellen. Door planontwikkeling voor voorbeeldprojecten en ontwerpend onderzoek in verschillende landschappen wil Design Lab Agroforestry voorzien in die behoefte. We maken onder meer een overzicht van inspirerende praktijkvoorbeelden en een handleiding met ontwerprichtlijnen en uitvoeringsinstrumenten. Doelgroepen zijn zowel ondernemers als beleidsmakers en de bredere vakwereld.