Ontwerpen aan agroforestry

Agroforestry verbindt landbouw, natuur en samenleving,
én biedt een nieuw economisch perspectief voor boeren, landgoedeigenaren en natuurorganisaties.

Design Lab Agroforestry 


Stimuleert duurzame en innovatieve agroforestrysystemen
Onderzoekt hoe deze passen in verschillende landschappen
Helpt initiatiefnemers om hun ambities te realiseren
︎ Design Lab Agroforestry is een samenwerkingsverband van ervaren professionals uit verschillende disciplines en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.